Hiển thị một kết quả duy nhất

350.000
550.000
550.000
550.000
550.000